Rinkodaros Konsultacijos

Tai specialus padalinys, teikiantis bendrąsias tyrimų bei konsultacines paslaugas plačiajai verslo bendruomenei. Ši veikla išsivystė 2000 m., augant klientų poreikiams bendrosioms verslo konsultacijoms, o taip pat daugėjant klientų iš kitų verslo sektorių. Dabar "Rinkodaros Konsultacijos" dirba ne tik su daugeliu stambių ir gerai žinomų Lietuvos įmonių, bet ir savarankiškai vykdo tarptautinius projektus.

Pagrindinės "Rinkodaros Konsultacijų" paslaugos apima rinkos ir vartotojų tyrimus, verslo bei rinkodaros konsultacijas, o taip pat ilgalaikius rinkodaros projektus ne tik Lietuvoje, bet ir Latvijoje bei Estijoje.

I. Individualūs rinkos tyrimai:

 • rinkos dydis, struktūra ir potencialas;
 • produktai ir kainos;
 • konkurentai ir jų veikla;
 • verslo sąlygos ir aplinka.

Šie tyrimai atliekami kombinuojant įvairius pradinių duomenų rinkimo būdus ir šaltinius, siekiant gauti kuo detalesnį bei tikslesnį rinkos paveikslą. Tai leidžia sužinoti esamą rinkos dydį ir struktūrą pagal produkto tipą, prekinius ženklus ir tiekėjus (gamintojus, importuotojus), rinkos potencialą bei raidos tendencijas, o taip pat pažinti rinkoje siūlomus alternatyvius produktus, pagrindinius konkurentus bei verslo sąlygas.

II. Individualūs vartotojų tyrimai

 • klientų pasitenkinimas ir vertinimai;
 • vartotojų informuotumas;
 • vartotojų vertybės ir prioritetai;
 • markės/vardo žinomumas ir įvaizdis;
 • reklamos efektyvumas.

Šie tyrimai remiasi tikslinėmis vartotojų apklausomis ir leidžia pakankamai tiksliai sužinoti esamų klientų atsiliepimus apie prekes bei paslaugas, o taip pat bendrąjį vartotojų informuotumą, jų poreikius, prekinių ženklų vertę, reklaminių kampanijų poveikį.

III. Verslo galimybių analizė bei planavimas

 • firmos veiklos analizė, padėties rinkoje įvertinimas;
 • naujų sumanymų tikslingumo analizė (galimybių studija);
 • verslo planai;
 • investiciniai projektai.

Šios paslaugos skirtos strateginėms verslo valdymo ir plėtros problemoms spręsti. Kompleksinis teikiamų paslaugų spektras prasideda nuo problemų diagnozavimo ir baigiasi konkrečių investicijų planavimu.

IV. Rinkodaros konsultaciniai projektai

 • įmonės rinkodaros veiklos analizė ir įvertinimas;
 • rinkodaros strategijų pritaikymas ir įdiegimas;
 • kompleksinis rinkodaros priemonių planavimas;
 • rinkodaros priemonių veiksmingumo didinimas;
 • atskirų rinkodaros priemonių praktinis įgyvendinimas;
 • sisteminis rinkodaros veiklos valdymas.

Šios paslaugos orientuotos į rinkodaros veiklos specifiką ir skirtos konkrečioms šios srities problemoms spręsti, pradedant esamos rinkodaros būklės diagnozavimu ir baigiant rinkodaros valdymo sistemų diegimu bei atskirų priemonių praktiniu įgyvendinimu.