ES: naujos automobilių verslo reguliavimo taisyklės privalo mažinti kaštus

Aukšto lygio Europos Komisijos (EK) pareigūnas pranešė, jog pagrindinis tikslas reglamentuojant automobilių paskirstymą ir prekybą Europoje bus gamintojų ir dilerių kaštų mažinimas. Konkurenciją automobilių sektoriuje prižiūrinčio EK padalinio vadovas Paolo Cesarini pastebi, kad 3% gamintojų ir 1% dilerių pelno maržos yra pernelyg mažos, tad naujos automobilių platinimo taisyklės turėtų sumažinti kaštus ir padidinti efektyvumą.

Š iuo metu ES spendžia dėl automobilių pramonei taikomų išimčių išbendrų konkurencijos taisyklių likimo. Dabartinis išimčių paketas baigs galioti 2010 m. kovo 31 d., bet iki šiol nežinoma, ar jos bus papildytos ir pratęstos, ar jų bus išviso atsisakyta. Europos Parlemento narys Christophas Konradas, kuris dalyvavo rengiant dabartinį išimčių paketą, teigia, jog EK linksta pratęsti jų galiojimą. Pasak Ch.Konrado, dabar diskutuojami du variantai dėl automobilių pramonės išimčių: sukurti bendras išimčių taisykles, kurios vėliau būtų papildytos atsižvelgiant į automobilių pramonės specifiką, arba supaprastinti dabar galiojančias taisykles, pavyzdžiui, atsisakant dilerių apsaugos prekiaujant naujais automobiliais.

“Renault” atstovybė

Dabartinės taisyklės buvo priimtos siekiant padidinti konkurenciją tarp markių ir paskatinti modernius automobilių prekybos būdus. Š ios taisyklės užtikrina dileriams ir servisams tam tikras sutartines teises, galimybę naudotis arbitražu bei dalintis technine informacija. Be to, jos palengvina salonų steigimą bet kurioje ES šalyje ir leidžia lengviau tame pačiame salone pradėti prekiauti kelių markių automobiliais.

Š ios taisyklės vertinamos nevienareikšmiškai: dauguma gamintojų norėtų jų atsisakyti, o autorizuoti dileriai priešinasi bet kokiam dabar galiojančių taisyklių keitimui. Nepriklausomi dileriai šioms taisyklėms visai abejingi, o vartotojų organizacijos priešinasi griežtesniam prekybos reguliavimui. Nepaisant nuomonių ir interesų skirtumų, P.Cesarini patikino, kad kažkokios taisyklės vis tiek egzistuos ir automobilių paskirstymas bei prekyba Europoje tikrai nevirs džiunglėmis.

Vis dėlto vadovas pripažino, kad kai kurios taisyklių nuostatos davė visiškai priešingą rezultatą, nei buvo tikimasi. Pavyzdžiui, teisės laisvai prekiauti automobiliais bet kurioje ES šalyje įsigaliojimas buvo atidėtas dvejiems metams, nes dileriai baiminosi, kad tai suardys šį sektorių, tačiau šiai teisei įsigaliojus paaiškėjo, kad jokių rimtų problemų ji nekėlė, nes labai nedaug dilerių panoro išplėsti veiklą į kitas šalis. Siekiant pagerinti salonų išvaizdą ir veiklos rezultatus bei apsunkinti naujų pardavėjų atėjimą į rinką ir taip apsaugoti veikiančius dilerius gamintojams buvo leista nustatyti vieningus visoje Europoje galiojančius standartus, tačiau gamintojai nustatė tokius griežtus reikalavimus, kad bendri standartai tapo rimta našta ir jau veikiantiems dileriams.

Liepa 16, 2009   Įrašas priklauso rubrikai "Naujienos"Parašykite komentarą

Vardas:   
Komentaras: